Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu Powrót

Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Na podstawie historii naszej instytucji pragniemy w nieszablonowy sposób przedstawić rolę i funkcjonowanie organizmu muzealnego. Ekspozycja ukazuje zakres działań muzealnych: zarówno tych oczywistych (np. wystawiennictwo, edukacja), jak i tych niewidocznych, nieznanych osobom spoza kręgu muzealników (badania terenowe, pozyskiwanie obiektów, konserwowanie, opracowywanie, przechowywanie itp.). Dzięki temu opisano specyfikę pracy muzealnika-etnografa oraz zmiany przedmiotu badań etnologów i postrzegania zjawisk kultury. Osnową wystawy są scenki komiksowe, wokół których zostały specjalnie zaaranżowane przestrzenie np. oddające charakter badań terenowych lub wnętrz muzealnych. Całość dopełniają archiwalia: dokumenty, fotografie, nagrania i filmy.
 
____
Autorzy koncepcji wystawy:
Piotr Dąbrowski, Agnieszka Kostrzewa
 
Autorzy scenariusza:
Barbara Bukowska, Hubert Czachowski, Katarzyna Czajkowska-Kordylewska, Piotr Dąbrowski,
Danuta Derkowska, Marta Domachowska, Jolanta Jakubowska, Aleksandra Jarysz, Wojciech Kantak,
Agnieszka Kostrzewa, Olga Kwiatkowska, Hanna Łopatyńska, Ewa Martin-Sobecka, Anna Maślak,
Kamil Mataczyński, Joanna Muszyńska, Bartłomiej Oleszek, Bożena Olszewska, Dominika Pawczyńska,
Jarosław Pawlikowski, Maria Pokrzywnicka, Dominika Popiołek, Justyna Rochon, Justyna Słomska-Nowak,
Joanna Sójka, Grażyna Szelągowska, Artur Trapszyc, Kinga Turska-Skowronek, Ewa Tyczyńska
 
Współpraca:
Dorota Kunicka, Małgorzata Pliszczyńska, Tomasz Wodzyński
 
Kuratorzy wystawy:
Piotr Dąbrowski, Aleksandra Jarysz, Agnieszka Kostrzewa
 
Oprawa plastyczna:
Wojciech Kiwi Jaruszewski oraz Barbara Górka i Katarzyna Tużylak

Autor rysunków komiksowych:
Jarosław Jaro Wojtasiński

Projekt logo jubileuszowego: Katarzyna Rosik

 
Wystawa otwarta od grudnia 2019 do 31 października 2020
__

the goat male enhancement does centrum help with erectile dysfunction 10 boxes super hard male sex enhancement pills treating premature ejaculation with acupuncture erection definition pills fix premature ejaculation last longer bed mood plump it up male enhance maximum strength male libido booster dietary supplement extenze do they work cbd food enhancer benefits ways to fix premature ejaculation truth about cbd gummies for ed black stone ed pills extend male enhancement reviews truth about cbd gummies for ed penies enlargment pills health best supplements for weight loss and building muscle keto acv gummies shark tank brand what is the dosage for keto gummies do keto gummies reduce belly fat simli acv keto gummies shark tank acv keto gummies reviews male weight loss supplements liquid belly fat burner slim fusion keto acv gummies best supplement combination for weight loss protein shakes and supplements for weight loss does running outside burn belly fat gnc cbd gummies what cbd products does sheetz have cbd gummies for type 2 power cbd gummies tinnitus cbd pure kana gummies cbd product classified submission patellafemoral pain syndrome cbd 3chi delta 9 gummies cbd products taxed in pa cbd products suppliers uk truth brands cbd gummies cbd gummies for hair growth reviews