Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu Powrót

Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Na podstawie historii naszej instytucji pragniemy w nieszablonowy sposób przedstawić rolę i funkcjonowanie organizmu muzealnego. Ekspozycja ukazuje zakres działań muzealnych: zarówno tych oczywistych (np. wystawiennictwo, edukacja), jak i tych niewidocznych, nieznanych osobom spoza kręgu muzealników (badania terenowe, pozyskiwanie obiektów, konserwowanie, opracowywanie, przechowywanie itp.). Dzięki temu opisano specyfikę pracy muzealnika-etnografa oraz zmiany przedmiotu badań etnologów i postrzegania zjawisk kultury. Osnową wystawy są scenki komiksowe, wokół których zostały specjalnie zaaranżowane przestrzenie np. oddające charakter badań terenowych lub wnętrz muzealnych. Całość dopełniają archiwalia: dokumenty, fotografie, nagrania i filmy.
 
____
Autorzy koncepcji wystawy:
Piotr Dąbrowski, Agnieszka Kostrzewa
 
Autorzy scenariusza:
Barbara Bukowska, Hubert Czachowski, Katarzyna Czajkowska-Kordylewska, Piotr Dąbrowski,
Danuta Derkowska, Marta Domachowska, Jolanta Jakubowska, Aleksandra Jarysz, Wojciech Kantak,
Agnieszka Kostrzewa, Olga Kwiatkowska, Hanna Łopatyńska, Ewa Martin-Sobecka, Anna Maślak,
Kamil Mataczyński, Joanna Muszyńska, Bartłomiej Oleszek, Bożena Olszewska, Dominika Pawczyńska,
Jarosław Pawlikowski, Maria Pokrzywnicka, Dominika Popiołek, Justyna Rochon, Justyna Słomska-Nowak,
Joanna Sójka, Grażyna Szelągowska, Artur Trapszyc, Kinga Turska-Skowronek, Ewa Tyczyńska
 
Współpraca:
Dorota Kunicka, Małgorzata Pliszczyńska, Tomasz Wodzyński
 
Kuratorzy wystawy:
Piotr Dąbrowski, Aleksandra Jarysz, Agnieszka Kostrzewa
 
Oprawa plastyczna:
Wojciech Kiwi Jaruszewski oraz Barbara Górka i Katarzyna Tużylak

Autor rysunków komiksowych:
Jarosław Jaro Wojtasiński

Projekt logo jubileuszowego: Katarzyna Rosik

 
Wystawa otwarta od grudnia 2019 do 31 października 2020
__

how many pills of viagra should i take x1 male enhancement tablet legend male enhancement pills rhino gold male enhancement pills where can i buy sex pills with paypal male virility enhancement meaning in urdu xanogen male enhancement free trial poppers sexual enhancement drug dxl male enhancement formula phalloplasty as male enhancement sr moen enhanced male tiger king male sex pills erectile dysfunction due to seizure medication where are viagra pills sold limitless male enhancement stamina endurance pills mynicnaxs page subpage male enhancers case african superman cinnamon pills and ed natural male enhancement growth male enhancement better than sildenafil kenya kong male enhancement formula best cbd gummy for insomnia cbd gummies para ereccion cbd hemp oil for knee pain order thc and cbd hybrid gummies how much cbd oil to help with sleep are cbd gummies good for sciatica pure cbd oil for nerve pain humble bee cbd for pain pure kana cbd gummies paul mccartney martha stewart cbd gummy review full spectrum 25 mg cbd gummy bears oregon suppliers greenergize cbd gummies review mr ballen cbd gummies new age advanced hemp gummies review keoni hemp gummies reviews offer hemp cbd products best cbd oil for join and muscle pain make your own cbd gummies thc free fun cbd gummies enjoy hemp delta 9 gummies