30-lecia Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek Powrót

30-lecia Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek

Scenariusz wystawy przygotowały: Zofia Kalisz Kinga Turska-Skowronek

Oprawa plastyczna: Joanna Banach Rok 2009