10. Etnoklimaty (Biblioteka Uniwersytecka UMK) Powrót

10. Etnoklimaty (Biblioteka Uniwersytecka UMK)

Zdjęcie „Wesele” Jacka Cisło otrzymało główną nagrodę w 10. edycji konkursu fotograficznego „Etnoklimaty”. Druga nagroda przypadła „Przygotowaniom” Wojciecha Grabowskiego, trzecia – „Bożemu Ciału” Roberta Garstki. Nagrodą specjalną uhonorowana została absolwentka UMK w Toruniu – Joanna Piecyk za fotografię „Ludowe oczepiny”.

Na 10. edycję konkursu organizowanego przez Muzeum Etnograficzne wpłynęło 100 zgłoszeń. Jury spośród 350 fotografii nagrodziło 4 zdjęcia i 12 nominowało na wystawę pokonkursową, która otwarta zostanie 26 listopada i której towarzyszyć będzie album dziesięciu edycji „Etnoklimatów”.

Fotografie konkursowe oceniało jury w składzie: dr Hubert Czachowski – dyrektor Muzeum Etnograficznego w Toruniu; Jerzy Janczarski – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; prof. Krzysztof Olechnicki z Katedry Badań Kultury UMK w Toruniu; Katarzyna Rosik – projektantka graficzna, badaczka kultury ludowej; Jacek Smarz fotoreporter Dziennika Toruńskiego „Nowości” oraz Adam Zakrzewski – fotograf, dokumentalista w Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Laureaci „Etnoklimatów” 2021:

I nagroda (w wysokości 2 tys. złotych) ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Wesele” (Miedźna), Jacek Cisło (Brzeźce)

II nagroda (w wysokości 1 tys. złotych) ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – „Przygotowania” (Świętochłowice), Wojciech Grabowski (Częstochowa)

III nagroda – sprzęt fotograficzny – ufundowana przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu – „Boże Ciało” (Przełajka, gmina Siemianowice Śląskie), Robert Garstka (Goczałkowice-Zdrój)

Nagroda Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (voucher o wartości 500 zł do realizacji w salonie fotograficznym)
– „Ludowe oczepiny” (Toruń), Joanna Piecyk (Obrowo)

Jury nominowało 12 zdjęć, które prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Autorami fotografii są: Katarzyna Chiluta („Uniwersalne znaki”), Damian Pankowiec („Zbiór herbaty”, „Kolektura gier i zakładów”), Wojciech Grabowski („Pielgrzym”), Krystian Jaworz („Codzienność”), Beata Zawrzel („Chasyd”), Amadeusz Świerk („Przygotowania do ceremonii”), Tadeusz Koniarz („Dokąd idę”), Janusz Jurek („Wypoczynek”), Dariusz Kilan, Tomasz Kosiek („Spotkanie po pandemii”), Marek Lapis („Zderzenie kultur”).


10. konkurs fotograficzny „Etnoklimaty”
Organizator: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Fundator nagród głównych: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Partner konkursu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuProgram Absolwent UMK

how much are male butt enhancements celaxryn rx male enhancement reviews the best sex enhancement pills reviews best natural supplements for male enhancement size optmum blaze male enhancement reviews best male enhancement vitamin how to help male low libido convenience store ed pills what new diet pill has replaced fenphen nutrisystem weight loss pills keto bhb pills from shark tank how to remove belly fat pills do weed help you lose weight pills to help you lose stomach fat does amoxicillin suppress appetite strongest weight loss pills for men lose weight drops under tongue true slim diet pills cbd benefits bones science cbd gummies organic hemp extract cbd gummies that make you bigger best cbd for anxiety texas cbd dor sleep cannabis gummies ireland best cbd salve for pain unit count for bottle of cbd gummies mixing alcohol and cbd gummies cbd helped my anxiety cbd infused face products devour cannabis gummies review 450mg thc gummies does cbd ever cause anxiety ignite cbd gummy reviews pineapple thc gummies big narstie cbd products cbd products suwanee cbd gummies lemon cbd gummies quit smoking awana 1 1 thc cbd gummies cbdfx hemp gummy bears uk