Zwyczaje zapustne. „Chodzenie z kozą” na Kujawach (płyta multimedialna) Powrót

Zwyczaje zapustne. „Chodzenie z kozą” na Kujawach (płyta multimedialna)

Płyta jest poświęcona jednemu z najciekawszych zwyczajów dorocznych, stanowiących swoisty fenomen kulturowy nie tylko w skali regionów przynależnych do naszego województwa, ale i całej Polski „Chodzenie z kozą” związane jest z zapustami, czyli czasem przypadającym na koniec karnawału, od tłustego czwartku do wtorku przed Środą Popielcową. Ten spotykany do dziś na Kujawach obrzęd, polegający na kolędowaniu z maszkarami zwierzęcymi, wywodzi się z czasów przedchrześcijańskich. Tak jak w innych podobnych zwyczajach, popularnych w wielu regionach Polski od adwentu do Wielkanocy, splata się tu wiele sensów: magiczny, symboliczny, ludyczny, społeczny. Jako zjawisko kulturowe corocznie i spontanicznie odtwarzane przez mieszkańców wsi, „chodzenie z kozą” na Kujawach jest jednym z najważniejszych elementów dziedzictwa niematerialnego w naszym województwie.

autor: Hanna M. Łopatyńska. Współpraca: Krystyna Pawłowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

buckram male enhancement pills reviews sexual performance of men who regularly masturbate imod style penis enlargement report premature ejaculation doctors nz primal rampage natural male enhancement pills mega arise max male enhancement reviews does drug use cause erectile dysfunction stendra male enhancement how to use it extenze maximum strength male enhancement liquid big cherry king size natural male enhancement home remedies to stop premature ejaculation do male enhancement pills work permanently how to lose weight with a disability how to lose weight working a desk job chocolate diet weight loss fat burner pills shark tank can you lose weight with lean cuisine fenitra weight loss diet pill how to lose weight eating whatever you want green tea fat burner pills costco review slimquick hoodia diet pills how to lose weight without keto diet does lipozene diet pills really work just lose weight takoma park what carbs to avoid to lose weight extra strong diet pills lisinopril medication for blood pressure diet and blood pressure medication cbd lube pelvic pain cbd gummies high potency 240 mg where can i buy kenai farms cbd gummies h to treat ulcers and and anxiety with cbd wonder cbd for pain relief cbd gummy bears review for anxiety can cbd gummies help with tinnitus cbd reduces rem sleep are natures only cbd gummies legit hemp bombs gummies coupon boulder farms cbd gummies cbd gummies for tinnitus for sale