Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska Powrót

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska

Wiatrak koźlak w Chrośnie z końca lat 60. XVIII w. Jego dzieje i problematyka konserwatorska
Redakcja naukowa: Maciej Prarat

Spis treści:
Dariusz Witczak, Przedmowa
Hubert Czachowski, Przedmowa
Maciej Prarat, Wstęp
Michał Targowski, Dzieje wiatraka
Robert Piotrowski, Wiatrak w narracjach wspomnieniowych
Anna Maślak, Maciej Prarat, Badania architektoniczne
Tomasz Ważny, Badania dendrochronologiczne
Maciej Prarat, Filip Tomaszewski, Problematyka konserwatorska

Wydawca: Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Współwydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Głównym celem stawianym sobie przez autorów publikacji było stworzenie rzetelnego i wszechstronnego, monograficznego opracowania: przedstawienie szeroko pojętej historii młyna, zaprezentowanie jego problematyki konserwatorskiej oraz przeanalizowanie znaczenia społeczno-symbolicznego. Tak konsekwentne i świadome skupienie na zabytku umożliwiło dodatkowo zestawienie wniosków i wyników badań z efektami prowadzonych pod autorskim nadzorem jednego z współautorów monografii prac. Wiatrak stał się swego rodzaju „poligonem doświadczalnym”, studium przypadku dla opracowania metody postępowania konserwatorskiego przy historycznych młynach wietrznych. Prace dały sposobność sporządzenia, a następnie weryfikacji zbioru wytycznych, których aktualny brak w formie funkcjonującego w ogólnym obiegu katalogu dobrych praktyk dostrzegli uczestnicy tego projektu.
Z recenzji dr Darii Jagiełło

autor: red. naukowa: Maciej Prarat
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 65 zł

thyroid low libido male male enhancement bodybuilding vitamin b3 dosage for erectile dysfunction chicago male enhancement dopamine supplements for erectile dysfunction can i take cialis and viagra at the same time free penis enlargement pilld dx male enhancement formula penis enlargement surgery cost in colombia macho man male enhancement viagra for young men premature ejaculation homeopathy remedy penis enlargement pills gun buyback solution pills to avoid premature ejaculation no libido male 27 epic male enhancement ingredients penis after enlargement low testosterone and premature ejaculation can premature ejaculation causes infertility top rated male enhancement supplement does keto pill really work dr oz diet pills garcinia cambogia how much weight can you lose with vaser liposuction korean diet to lose weight keto slimx diet pills does blood pressure medicine make you lose weight voyager v3 diet pills does meat lose weight when cooked tom brady lose weight how to lose weight if morbidly obese keto pill adele took how to lose weight with hormone imbalance the secret fat burner pills for sale how to lose a lot of weight in 6 months acai berry diet pills costco what is the most sustainable way to lose weight diet pills dr oz reviews otc fat burning diet pills non prescription diet pills that really work green coffee bean diet pill dr oz