Tatuaż. Symbol, piętno, piękno Powrót

Tatuaż. Symbol, piętno, piękno

Nasza wystawa jest próbą całościowego spojrzenia na zjawisko tatuażu w różnych kontekstach społecznych, historycznych i kulturowych. Nie chcemy nikogo na siłę przekonywać do innych racji. Zależy nam na pokazaniu złożoności tego tatuatorskiego fenomenu i oswojenia go. Intrygujący i nie bez znaczenia jest fakt, że sam sposób trwałego barwienia pod skórą wzorów na ciele spotykamy prawie pod każdą długością i szerokością geograficzną, we wszystkich epokach historycznych. Powszechność tego zjawiska, i to niezależnie od ram kulturowych, jest ogromna. [...]

Aspekt estetyczny miał zawsze duże znaczenie w tatuowaniu, nawet jeżeli nie był pierwszoplanowy. Wszak każde ułożenie na ciele rysunku, nawet najprostszego, przybiera formę kompozycji plastycznej. We współczesnej kulturze właśnie ten punkt widzenia wydaje się najważniejszy. Tatuatorzy prześcigają się w wymyślaniu nowych wzorów, aspirując do bycia kompletnymi artystami. Osoby wytatuowane nierzadko stają się „kolekcjonerami” nowych rysunków na ciele  – mając już jeden, nie mogą oprzeć się sile dokładania kolejnych. Niewątpliwie, tatuowanie wciąga. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy moda na tatuaże minie, tak jak wiele innych mód, czy też przybierze jeszcze na sile. Póki co próbujmy zrozumieć to zjawisko, poznając jego historyczne, kulturowe i tożsamościowe uwarunkowania.

Hubert Czachowski, fragment Przedmowy

autor: Piotr Dąbrowski, Aleksandra Jarysz
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 95 zł

penis enlargement pills best results supplements that lower male libido does blue cross blue shied cover erectile dysfunction drugs male enhancement medical reviews very strong erection pills most effective male enhancement natural erection pills the best natural male enhancement products pills that help with sex drive what happens if i take 2 rhino pills sexual enhancements pills zhengongfu male enhancer review viagra treats erectile dysfunction by inhibiting what black ant male enhancement instructions can viagra help prevent premature ejaculation best drugs to take for erectile dysfunction can acupuncture help with sex drive super zone male enhancement pills what is the best product for erectile dysfunction top 10 erection pills in usa vi alpha male enhancement biotix cbd male enhancement jamaican male enhancement pills safest male enhancement drug sciatica pain cbd thc green gorilla cbd products where to buy truth cbd gummies how good is cbd gummies cbd 15 mg gummies can you buy cbd products in nz cbd gummies for teens love hemp gummy domes the platinum series cbd gummies are thc gummies risk transporting in airport cbd gummies vomiting pure cbd gummies reviews best cbd gummies for pain reviews cbd products spain cbd ointment for joint pain uk gummy bears without thc