Tajemnice codzienności… Powrót

Tajemnice codzienności…

"Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)" to tytuł nietuzinkowego przewodnika po stu latach historii kilku regionów etnograficznych, wydanego właśnie przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Książka jest drogowskazem poszukiwań dla początkujących i zaawansowanych „badaczy” tradycji. Narratorzy prowadzą czytelników po swoistej mapie kultury ludowej – składającej się z 232 stron i ok. 500 archiwalnych i współczesnych fotografii zabytkowych przedmiotów – dostarczającej wiedzę na temat naszej przeszłości. To książka dla każdego, kto miejscem urodzenia i zamieszkania związany jest z Kujawami i Pomorzem, jak i dla badaczy/pasjonatów zainteresowanych historią kultury. Jest ona opowieścią etnologów, przybliżających czytelnikom nieistniejący już wiejski i małomiasteczkowy świat, z całym bogactwem jego codziennej pracy, wierzeń i świętowania.       Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950) Toruń 2010, ss. 232, il. kolorowe   herb_wojewodztwa

Publikacja współfinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

autor: Hubert Czachowski, Hanna Łopatyńska /red./
kategoria: rodzaj: książka

Cena: 39 zł

red rex male enhancement pills best cbd sex gummies drugs available in usa for erectile dysfunction can viagra help dementia patients rhino 10k male enhancement male libido enhancer natural does keto strong pills really work daily mail weight loss pill can you lose weight on keto without exercise keto acv gummies weight loss how much weight can you lose with water aerobics best weight loss pills over the counter 2020 keto natural weight loss pills dose conversion saxenda to wegovy healthiest diet pills that work best water pill to lose weight fast taking keto shred pills keto acv gummies on shark tank surgery to help you lose weight water pills effective weight loss the cost of wegovy what do keto weight loss pills do how to lose weight fast in 10 minutes mega t diet pills work how long until cbd gummies work topical cbd products carried just cbd gummies side effects is it safe to take thc gummies every day cannabis gummy tube anxiety cbd dosage reccomendation cbd products in northern mi does thc gummies help with nausea hemp ring gummy cbd gummies sleep tight cbd hhc gummies can you take cbd gummies with your medicines cbd for products do delta 10 gummies have thc green leaf cbd gummies review every day optimal cbd gummies