Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku Powrót

Rybacy nieszawscy. Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej w XX wieku

Bohaterami książki są Nieszawiacy – subkultura rybaków wiślanych, której nazwa pochodzi od Nieszawy, kujawskiego miasteczka położonego na 702 kilometrze rzeki między Toruniem a Włocławkiem. To grupa dotychczas słabo poznana i zaledwie wzmiankowana w polskiej literaturze etnologicznej stąd zamysł ukazania jej pełniejszego wizerunku. Autor jest doktorem etnologii, archeologiem, starszym kustoszem w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, kierownikiem Działu Rybołówstwa i Zajęć Wodnych MET. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

autor: Artur Trapszyc
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł 20zł

Cbd Oul Help You Sleep Yumi Cbd Gummies Cbd Contract Production Agreement Pdf Cbd Gummies How Long Wholesale Cbd Products South Carolina Grownmd Cbd Gummies Shark Tank Are Cbd Gummies Legal In Pa Do Cbd Melatonin Gummies Work Virilex Cbd Gummies Cbd Gummies 450mg What Cbd Strain Is The Best For Sleep Tlc Cbd Products How Many Mg Of Cbd Gummies How Many Cbd Oil Gummies Should I Eat Purekana Cbd Gummies Tinnitus Hemp Chucks Gummies Pot Shops Eugene Oregon Cbd Pain Reliever Benefits Of Cbd In Pregnancy Hemp Extract Gummies Used For Hemp Gummies With Melatonin Vitamin Shoppe