Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia Powrót

Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia

Katalog wystawy "Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia".
Wystawa jest próbą przedstawienia kulturowego krajobrazu Polesia na podstawie wybranych prac polskich fotografów działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To dzięki tej, szczęśliwie zachowanej ikonografii, mamy możliwość szerokiego spojrzenia na krainę, która stanowiła bardzo osobliwą dzielnicę kresów II Rzeczypospolitej. Ekspozycja stanowi panoramiczne ujęcie regionu w czterech podstawowych odsłonach: Krajobraz, Wieś, Miasto i Dwór. Układ taki umożliwia prezentację przyrody i kultury ludowej Polesia, a także kultury miejskiej i arystokratycznej, jakie współwystępowały tu do II wojny światowej. Zestawienie takie pozwala zwrócić uwagę na wyjątkowo ostre kontrasty regionu: kulturowe, majątkowe i cywilizacyjne.

autor: Artur Trapszyc
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 37 zł 20zł

cheap erectile dysfunction pills uk male sexual performance enhancement gold the best male enhancement product reviews libido max black pill review elevex male enhancement online can you mix male enhancement pills with alcohol zytenz male enhancement pill reviews where to buy male enhancement gummies lose weight recipes easy ellen show keto pills can you take diet pills with prozac vitafusion apple cider vinegar gummies nutrition facts go90 keto acv gummies reviews reddit sex to lose weight blue cross blue shield texas wegovy trimmers diet pills uk shakra keto diet pills keto luxe gummies ingredients opposite of appetite suppressant prime dragonfly diet pills xls medical max strength diet pills review magnesium pills on keto diet how do i get a prescription for wegovy gummy vitamins ok on keto do cleanses help lose weight oral weight loss pills wegovy and bladder infection are bananas good for you to lose weight stacker 2 diet pills reviews need a diet pill that really works new age premium hemp full spectrum gummies can cbd products help with withdrawal symptoms cbd for neuropathy pain in ear reviews cbd gummies for sleep smoke shop cbd gummies cbd product safety study how long do cbd gummies work miracle leaf cbd gummies cbd gold gummies child ate thc gummy