Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku Powrót

Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku

Książka Michała Targowskiego "Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku" to kolejna pozycja
dotycząca problematyki olenderskiej w ofercie wydawniczej Muzeum. Tym razem tematem publikacji jest historia olendrów w okolicach Wielkiej Nieszawki, a więc miejsca, w którym w 2018 r. powstał Olenderski Park Etnograficzny.

Tematyka osadnictwa olenderskiego w ostatnich latach stała się jednym z priorytetów badawczych Muzeum Etnograficznego w Toruniu - pisze w przedmowie dyrektor Muzeum dr Hubert Czachowski. Wydaliśmy dwie książki Macieja Prarata "Gdzie Olędrzy mieszkali... Z badań nad drewnianymi zagrodami na Nizinie Sartowicko-Nowskiej" (2009) oraz "Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska" (2012). Kilka lat później udało się nam przetłumaczyć z angielskiego i wydać podstawową monografię na temat historii menonitów, którzy byli prekursorami olenderskiego osadnictwa. Była to książka Petera J. Klassena "Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w." (2016).

Michał Targowski jest doktorem historii, wykładowcą na Wydziale Nauk Historycznych. Od lat bada i popularyzuje zagadnienia związane z osadnictwem olenderskim i dziejami menonitów Dolinie Wisły. Interesuje się również historią Torunia i Pomorza. Laureat Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii „Człowiek kultury”. Udziela się społecznie w Towarzystwie Miłośników Torunia, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Mennonitischer Geschichtsverein oraz Fundacji „Dorotkowo”.

Autor przeanalizował takie źródła historyczne jak: oryginały i odpisy kontraktów dzierżawczych, księgi sądowe, wilkierze, korespondencję ze starostami czy pokwitowania
uiszczanych opłat – docierając do bardzo cennych informacji na temat codzienności olendrów, ewangelików i menonitów z Małej i Wielkiej Nieszawki, Rudaku, Stawek, Kozieńca, Koziboru czy
Duliniewa.

autor: Michał Targowski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

mega growth male enhancement big penis enlargement medicine sensitivity strips for premature ejaculated cbd sexual performance the penis enlargement bible is fake dr boss male enhancement does vigrx increase size permanently mens health wire male enhancement penis enlargment that actually works erectile dysfunction awareness month male sex enhancement pills boots how to fix my premature ejaculation does smoking weed affect your erectile dysfunction biolife cbd gummies erectile dysfunction penis enlargement without surgery in nigeria best male enhancing for over 60 yrs penis enlargment food does not masterbaiting cure premature ejaculation products that help with penis enlargement can being tired cause erectile dysfunction over the counter premature ejaculation drugs 47 action news male enhancement pills how to lose weight 10kg in 1 month how long after not eating do you lose weight how to lose the most weight in 4 weeks top diet pill brands diet pills what do they do lose weight gain energy supplement 5 day meal prep to lose weight what drugs can help you lose weight does taking fiber pills help you lose weight can diet pills cause acid reflux dominican republic diet pills fruit and vegetable diet weight loss lose weight in 16 days what are the dangers of taking diet pills what should i eat in the morning to lose weight alli diet pills work diet pills that swell up in your stomach diet pills that work on belly fat