Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku Powrót

Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku

Książka Michała Targowskiego "Olendrzy z Wielkiej Nieszawki i okolic. Studium z dziejów osadnictwa olenderskiego w starostwie dybowskim w XVII-XVIII wieku" to kolejna pozycja
dotycząca problematyki olenderskiej w ofercie wydawniczej Muzeum. Tym razem tematem publikacji jest historia olendrów w okolicach Wielkiej Nieszawki, a więc miejsca, w którym w 2018 r. powstał Olenderski Park Etnograficzny.

Tematyka osadnictwa olenderskiego w ostatnich latach stała się jednym z priorytetów badawczych Muzeum Etnograficznego w Toruniu - pisze w przedmowie dyrektor Muzeum dr Hubert Czachowski. Wydaliśmy dwie książki Macieja Prarata "Gdzie Olędrzy mieszkali... Z badań nad drewnianymi zagrodami na Nizinie Sartowicko-Nowskiej" (2009) oraz "Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska" (2012). Kilka lat później udało się nam przetłumaczyć z angielskiego i wydać podstawową monografię na temat historii menonitów, którzy byli prekursorami olenderskiego osadnictwa. Była to książka Petera J. Klassena "Menonici w Polsce i Prusach w XVI-XIX w." (2016).

Michał Targowski jest doktorem historii, wykładowcą na Wydziale Nauk Historycznych. Od lat bada i popularyzuje zagadnienia związane z osadnictwem olenderskim i dziejami menonitów Dolinie Wisły. Interesuje się również historią Torunia i Pomorza. Laureat Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w kategorii „Człowiek kultury”. Udziela się społecznie w Towarzystwie Miłośników Torunia, Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, Mennonitischer Geschichtsverein oraz Fundacji „Dorotkowo”.

Autor przeanalizował takie źródła historyczne jak: oryginały i odpisy kontraktów dzierżawczych, księgi sądowe, wilkierze, korespondencję ze starostami czy pokwitowania
uiszczanych opłat – docierając do bardzo cennych informacji na temat codzienności olendrów, ewangelików i menonitów z Małej i Wielkiej Nieszawki, Rudaku, Stawek, Kozieńca, Koziboru czy
Duliniewa.

autor: Michał Targowski
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

Health Benefits Of Sexual Intercourse best male enhancement drug to get hard fast List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews Viagra Not Working: What Can I Do? What Is an Erection? What Male Enhancement Pills Can Do For You? can viagra help with Cannabidiol (CBD): Potential Health Benefits is 10mg of-CBD gummy a lot Vitamins That Help Male Enhancement healthy sex drive Natural Viagra in Food: Increase Libido, Testosterone alpha strip male enhancement ingredients list Male Sexual Enhancement Methods: Improve Sexual Performance are male enhancements drugs safe Penile Enhancement: The Important Factor for Sexual Satisfaction where to buy male enhancement pills Can CBD Really Improve Your Sex Life? do viagra pills have an expiration date health promotion services information male enhancement reviews Viagra: How Does It Work? Side Effects is there pills for man sex 10 Things That Could Be Causing Erectile Dysfunction sizevitrexx male enhancement pills Sexual Function: What Factors Affect It? zen max male enhancement Can CBD Really Improve Your Sex Life? do viagra pills have an expiration date health promotion services information male enhancement reviews mens health penis enlargement review List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews Natural Herbs For Erectile Dysfunction Treatment ask men top sex pills Natural Viagra in Food: Increase Libido, Testosterone alpha strip male enhancement ingredients list