Materiały Muzeum Etnograficznego t. 5 Powrót

Materiały Muzeum Etnograficznego t. 5

Publikacja dostępna bezpłatnie w muzealnej czytelni online:
>> www.etnomuzeum.pl/czytelnia <<

Artykuły i rozprawy
Bartłomiej Oleszek, Szymborskie przywołówki jako performanse audialne
Jarosław Pawlikowski, Między menonickim pacyfizmem a pruskim militaryzmem.
Problem służby wojskowej menonitów w Prusach w latach 1772-1869
Bożena Olszewska, Zabawki ludowe w zmieniających się kontekstach społeczno-kulturowych
Aleksandra Jarysz, Wyzwolenie przez sztukę. Malarstwo Damiana Rebelskiego
Justyna Słomska-Nowak, Instynkt i intuicja. Malarstwo Zofii Marii Dembińskiej
Magdalena Ziółkowska-Mówka, Pocztówki „spod lady”. O domowej manufakturze Anny i Józefa Mischkerów

Studia i materiały
Hubert Czachowski
Ósemka i szesnastki. Filmy etnograficzne Muzeum Etnograficznego w Toruniu z lat 60. i 70. XX w.
Hanna M. Łopatyńska, Treści etnograficzne w pracach nadesłanych na konkurs „Opis życia własnego w XX stuleciu”
Olga Kwiatkowska, Etnowyprawka Malucha – cykl spotkań dla małych dzieci i ich opiekunów
w Muzeum Etnograficznym w Toruniu
Artur Trapszyc, Bastion świętego Wawrzyńca. Miejsce, w którym powstało toruńskie Muzeum Etnograficzne
Dominika Popiołek, Wybrane zagadnienia historyczno-ikonograficzno-konserwatorskie
XVIII-wiecznej tablicy relikwiarzowej w technice paperolles
Dorota Kunicka, Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą. Wystawa czasowa w Parku Etnograficznym w Kaszczorku
Justyna Rochon, O początkach Pracowni Konserwacji Zbiorów w Muzeum Etnograficznym w Toruniu

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: zł

stamina x male enhancement reviews shark tanks biggest deal for male enhancement white rhino male enhancement pills do pills work for premature ejaculation dragon male enhancement reviews what other pills work like viagra prolong male enhancement price in pakistan elite male enhancement review hydroxycut diet pills anxiety green coffee bean extract weight loss pills mega loss diet pills bio science keto gummies how dors wegovy work keto regime pills reviews contraceptive pills that make you fat struggling to lose weight after 50 breakfast foods to lose weight suppress appetite pills uk is there any difference between wegovy and ozempic weem apple cider vinegar gummies reviews ben napier weight loss gummies best keto weight loss pills hemp worx cbd gummies isolate cbd lotion for anxiety eating too many hemp gummies meds biotech gummies cbd infused gummy worms how often to take 25 mg cbd gummy bears cbd gummies 300mg for sleep gummy recipe thc cbd gummies heartburn cannabis gummies vs tincture pure cbd sleep can cbd be used topically for pain of arthritis cbd gummies for itching trustbo cbd products how to make thc gummies sour cbd crystalline isolate benefits cannabis gummy bears with ticture recipe can you buy cbd gummies in florida cbd chapstick benefits