Kujawskie sypanie wzorów piaskiem (płyta multimedialna) Powrót

Kujawskie sypanie wzorów piaskiem (płyta multimedialna)

Muzeum wydało trzecią płytę multimedialną z cyklu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”. Najnowsza publikacja nosi tytuł „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem” i otrzymać ją można bezpłatnie w siedzibie Muzeum.

Tak jak poprzednio, jej przygotowanie i wydanie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej sfinansował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży, ale ma nieodpłatnie trafić do instytucji zajmujących się promowaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także do bibliotek, szkół, domów kultury i osób zainteresowanych kulturą ludową.

Wzory wysypywane piaskiem stały się jednym z elementów sztuki ludowej charakterystycznych dla zdobnictwa kujawskiego, wyróżniającym gona tle sąsiednich regionów. Zwyczaj ten znany był na Kujawach od 2. poł. XIX w. Rozpowszechnił się w okresie pouwłaszczeniowym wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców wsi, której efektem stała się większa dbałości o wnętrza mieszkalne i obejścia. Ta forma zdobnictwa, przekazywana z pokolenia na pokolenie, była domeną kobiet i cieszyła się wśród nich dużą popularnością. Do wysypywania wzorów używano białego piasku przynoszonego lub przywożonego zazwyczaj z tzw. piaśnicy, czyli miejsca gdzie kopano piasek. Musiał być suchy, sypki i miałki, dlatego wymagał odpowiedniego przygotowywania. Dla najstarszych tradycyjnych piaskowych wzorów charakterystyczne były motywy mitycznego drzewa życia, a także nawiązania do archaicznej symboliki solarnej i lunarnej.

Ta dawna forma zdobnictwa ludowego ze względu na swoją wizualną atrakcyjność cieszy się coraz większą popularnością wśród współczesnych widzów pokazów i konkursów, które dają im możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez tworzenia własnych kompozycji piaskowych. Została doceniona przez zaliczenie jej do unikalnych elementów dziedzictwa niematerialnego Kujaw, które należy utrwalać i promować celem kształtowania poczucia tożsamości regionalnej, będącej istotnym składnikiem naszej kultury narodowej.

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Płyty osobiście odbierać można w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu w godz. 8.00-16.00 (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl). Liczba wydawnictw jest ograniczona.

Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 r. i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku ukazała się publikacja o szymborskich przywołówkach (więcej informacji).

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: DVD

Cena: zł

vmax male enhancement pills do natural erection pills work can you have sex on the sugar pills does ibuprofen help erectile dysfunction meet the browns mr brown takes viagra pills will viagra help with penis invertion male enhancement rhino pill male enhancement drugs over the counter best sexual enhancement pills uk bio science male enhancement gummy reviews ageless male performance male enhancement formula best viagra pills on the market erectile dysfunction medication and warfarin usan erection pills what to do about erectile dysfunction without medication cures for premature ejaculation viagra can you take sex enhancement pills while pregnant best testosterone supplements for sex drive non perscrption male enhancement does stretching help erectile dysfunction the georgia hemp company sour gummy bears rating cbd sleep gummies no melatonin best ratio cbd to thc for pain cbd post stroke pain what level of cbd is best for anxiety what is a cbd dosage for chronic pain productos con cbd en chile cbd oil for wisdom teeth pain can you buy cbd or hemp gummies online in nc just chill cbd gummy bears benefits of cbd oil capsules cbd wholesale products uk charlotte web cbd gummies review how often do you take cbd for siatica pain mental benefits of cbd oil effects of thc justcbd cbd gummies for sleep the best cbd thc for anxiety and maintaining control cbd gummy reviews for anxiety cbd only gummies cbd benefits or uses