Kujawskie sypanie wzorów piaskiem (płyta multimedialna) Powrót

Kujawskie sypanie wzorów piaskiem (płyta multimedialna)

Muzeum wydało trzecią płytę multimedialną z cyklu „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”. Najnowsza publikacja nosi tytuł „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem” i otrzymać ją można bezpłatnie w siedzibie Muzeum.

Tak jak poprzednio, jej przygotowanie i wydanie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej sfinansował samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży, ale ma nieodpłatnie trafić do instytucji zajmujących się promowaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także do bibliotek, szkół, domów kultury i osób zainteresowanych kulturą ludową.

Wzory wysypywane piaskiem stały się jednym z elementów sztuki ludowej charakterystycznych dla zdobnictwa kujawskiego, wyróżniającym gona tle sąsiednich regionów. Zwyczaj ten znany był na Kujawach od 2. poł. XIX w. Rozpowszechnił się w okresie pouwłaszczeniowym wraz ze wzrostem zamożności mieszkańców wsi, której efektem stała się większa dbałości o wnętrza mieszkalne i obejścia. Ta forma zdobnictwa, przekazywana z pokolenia na pokolenie, była domeną kobiet i cieszyła się wśród nich dużą popularnością. Do wysypywania wzorów używano białego piasku przynoszonego lub przywożonego zazwyczaj z tzw. piaśnicy, czyli miejsca gdzie kopano piasek. Musiał być suchy, sypki i miałki, dlatego wymagał odpowiedniego przygotowywania. Dla najstarszych tradycyjnych piaskowych wzorów charakterystyczne były motywy mitycznego drzewa życia, a także nawiązania do archaicznej symboliki solarnej i lunarnej.

Ta dawna forma zdobnictwa ludowego ze względu na swoją wizualną atrakcyjność cieszy się coraz większą popularnością wśród współczesnych widzów pokazów i konkursów, które dają im możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez tworzenia własnych kompozycji piaskowych. Została doceniona przez zaliczenie jej do unikalnych elementów dziedzictwa niematerialnego Kujaw, które należy utrwalać i promować celem kształtowania poczucia tożsamości regionalnej, będącej istotnym składnikiem naszej kultury narodowej.

Osoby i instytucje, które chciałyby wykorzystać płytę (dostępną w języku polskim lub angielskim) w celach edukacyjnych i popularyzatorskich mogą otrzymać ją bezpłatnie. Płyty osobiście odbierać można w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu w godz. 8.00-16.00 (tel. 56 622 36 49, e-mail: kontakt@etnomuzeum.pl). Liczba wydawnictw jest ograniczona.

Pierwsza płyta z serii „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim” ukazała się w 2016 r. i dotyczyła kujawskiego obrzędu „chodzenia z kozą” (więcej informacji). W 2017 roku ukazała się publikacja o szymborskich przywołówkach (więcej informacji).

autor:
kategoria: Ogólna rodzaj: DVD

Cena: zł

can you fix premature ejaculation infinity sexual enhancement pills legal and over the counter male serial enhancement pills can aloe vera cure erectile dysfunction supplements for male libido nootrient does swimming help erectile dysfunction nitridex male enhancement safety pxp male enhancement pills reviews alpha strike male enhancement forum will horny goat weed help a dead sex drive green tea supplement for weight loss gel sunnydays keto gummies estrogen supplement for weight loss joyce meyer keto gummies apple cider vinegar gummies upset stomach dr oz miracle pill burn belly fat oprah weight loss supplement 2024 athlete weight loss supplements supplements fight weight loss s 7 belly fat burning foods thc gummies ct growmax cbd gummies cbd gummies are they illegal best cbd gummies on market cbd plus power to sleep how do cbd patches help pain relief receptra naturals cbd products cbd products washington blvd cbd science products cbd infused products benefits bumble cbd gummies review 100 mg gummy thc cbd softgels vs gummies green union cbd gummies best cbd for anxiety and sleep martha stweart cbd gummies thc gummies mail cbd for joint pain can you use cbd products in the military where to buy thc gummies in va