Demony ziemi chełmińskiej. Opowieści z Kujaw i Pomorza Powrót

Demony ziemi chełmińskiej. Opowieści z Kujaw i Pomorza

„Demony ziemi chełmińskiej. Opowieści z Kujaw i Pomorza” to wyjątkowa książka dwóch kobiet – autorki chełmińskich opowieści Natalii Zacharek i Yulii Tabenskiej, która te demoniczne historie zilustrowała.

Wydawnictwo składa się z 32 tekstów, które są poświęcone konkretnym demonom zaczerpniętym z kultury ludowej ziemi chełmińskiej. Niektóre z nich noszą powszechnie znane nazwy, inne jak latawiec, farmazyn czy skrzaki znane są jedynie na ziemi chełmińskiej. Barwne, potoczyste i niezwykle wciągające opowieści Natalii Zacharek przenoszą nas w światy i zaświaty dawnej kultury ludowej, w której każdego winowajcę musiała dorwać sprawiedliwość. Dzięki literackim zabiegom demony mówią o sobie w pierwszej osobie, są realne i niemal namacalne.

Ilustracje Yulii Tabenskiej wykonane w technice kolażu, wykorzystują wiele muzealnych eksponatów i archiwalnych fotografii, by nakreślić kulturowe konteksty.

To wyjątkowa książka dla miłośników demonologii ludowej i bajkowych ilustracji.

autor: Natalia Zacharek
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 80 zł

where to buy male enhancement gummies male enhancement penis enlargement pills what ingredients are in extenze how to get extenze out of your system maximum k10 male enhancement pill 90 degree male enhancement pills how to make natural viagra from watermelon rhino stamina pills reviews hard times male enhancement pill review forta male enhancement review can you die from a rhino pill enhancement pills for males truman male enhancement CBD gummies about v10 male enhancement pills extenze plus male enhancement pills reviews being sued for selling male enhancement pills male enhancement pill heart palpitations pill to take after sex male enhancement viagra pills swag male enhancement reviews natural male erection enhancement crazy rhino male enhancement pill all natural viagra pills hardcore xt male enhancement supplements for menopause and weight loss recipe hot drink before bed burns belly fat fast keto acv gummies apex acv keto gummies keto fresh gummies for weight loss burn lower belly fat exercises male is the keto gummies really work how to rid belly fat with fat burner for men keto blast gummies reviews f1 keto gummies ree drummond be happy be you apple cider vinegar gummies review best keto acv gummies reviews keto acv gummies slim dna best loss supplement weight best erbal supplement for weight loss apple cider vinegar gummies vital proteins