Ceramika Jana Limonta Powrót

Ceramika Jana Limonta

Z radością zatem przyjęliśmy ofertę prof. Wiesławy Limont dotyczącą przekazania w darze wyrobów i spuścizny Jej ojca – Jana Limonta, garncarza, który swoją drogę zawodową rozpoczynał w Wilnie, a później po II wojnie światowej, jak wiele osób, osiadł z rodziną w Toruniu. [...] Ceramika Jana Limonta to bardzo ciekawy przykład twórczości rzemieślniczej wywodzącej się z miasta. Pomimo tego, że genetycznie jego garncarstwo nie wywodzi się z kultury wsi, możemy – zgodnie z nowoczesną definicją – rozpatrywać jego działalność w kategoriach twórczości ludowej. Jego ceramika sytuuje się w całym spectrum tego typu wytwórczości i działalności, doskonale uzupełniając naszą wiedzę o ludowym garncarstwie, o mało do tej pory poznany aspekt garncarstwa z pogranicza kultury miejskiej. Wyroby garncarskie Jan Limonta doskonale uzupełniają naszą bogatą i różnorodną kolekcję garncarstwa z terenów całej Polski, liczącą ponad 5 tysięcy obiektów.Z radością zatem przyjęliśmy ofertę prof. Wiesławy Limont dotyczącą przekazania w darze wyrobów i spuścizny Jej ojca – Jana Limonta, garncarza, który swoją drogę zawodową rozpoczynał w Wilnie, a później po II wojnie światowej, jak wiele osób, osiadł z rodziną w Toruniu. Z Przedmowy Huberta Czachowskiego 

autor: Jarosław Pawlikowski, Grażyna Szelągowska
kategoria: Ogólna rodzaj: książka

Cena: 35 zł

male enhancement landing page vitality male enhancement system onion male enhancement bigrize male enhancement pills what really works for penis enlargement viagra and psoriasis vigrx is it permanent gains sore breasts and high sex drive what reduces sex drive penis enlargement exercise will taking cardarine help sex drive how do you know you have a high sex drive panama news herald sex offender bus driver what age does a men sex drive peak koi cbd gummies benefits what will takin tylenol after cbd gummy do biolife cbd gummies penis enlargement cbd chews for anxiety where can i find whoopi goldberg cbd gummies assurance cbd gummy bears how does cbd help chronic pain clinical cbd gummies cost per bottle what ratio thc cbd works best for nerve pain healthy hemp cbd pain balm can cbd gummies make you hungry cbd oil pills sleep cbd for vaccine pain rejuvenate cbd gummies for ed cbd oil for pain thousands of years cbd melts away anxiety cbd for joint pain nhs do hemp gummies help with pain how long does it take cbd gummy to take effect sleep support cbd gummies hogh concentration cbd oil anxiety cbd vegan gummies cherry 750 cbd gummies for kids near me green spectrum cbd gummies for erectile dysfunction study on cbd for pain how mamany cbd gummies should i take