Filmy Pokaż wszystkie filmy

Nasza nowa publikacja „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce”

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej, a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku. Mowa jest o zwyczajach powszechnie znanych i praktykowanych niemalże we wszystkich miejscach Polski, jak i o tych wyjątkowych, związanych wyłącznie z jednym regionem lub miejscowością.

Autorka wyjaśnia genezę wielkanocnych praktyk i ich przemiany, wynikające m. in. z połączenia się sensów przedchrześcijańskich z chrześcijańskimi.

Zasadniczo tematem książki są tradycje związane z kulturą wsi, ale mowa jest także o świętowaniu w miasteczkach i miastach, w domach chłopskich, mieszczańskich i ziemiańskich, zarówno wśród katolików , jak i wyznawców prawosławia. „Wielkie Święto” powstało w oparciu o liczne źródła poświęcone temu tematowi: publikacje dawnych historyków i etnografów, współczesnych badaczy, wspomnienia, muzealne archiwalia. Książka jest bardzo bogato ilustrowana. Zawiera przede wszystkim ilustracje ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu – fotografie archiwalne i współczesne, zdjęcia obiektów, zarówno wielkanocnych rekwizytów, jak i dzieł ludowych artystów. Są w niej także skany rycin z dziewiętnastowiecznych czasopism i dawnych pocztówek. Znaczna część fotografii została udostępniona przez inne instytucje z całej Polski – muzea, instytuty i archiwa, a także osoby prywatne.

Projekt graficzny i skład opracowała Matylda Sutuła Yoyo Design. Publikację przygotowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Realiz. filmu Adam Zakrzewski

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej, a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku. Mowa […]

leading edge volume pills proven ways for male enhancement asafoetida gum for cure premature ejaculation can cbd gummies increase penis size on demand brand male enhancement viro valor xl male enhancement reviews florida law erectile dysfunction medication organic way to fix erectile dysfunction natural ways to enhance male fertility gummies for penile growth natural drugs for erectile dysfunction horny goat weed male enhancements how much time elite test 360 prolong male enhancement pills for no erection how to help my low sex drive ayurvedic male enhancement pills what exercise tool help burn belly fat sam e supplement weight loss side effects of vista keto gummies what kind of exercise burns the most belly fat keto sweet snacks gummies optiburner keto gummies pro burn keto gummies website keto act gummies reviews foods that burn belly fat recipes do sit ups burn fat from your belly extreme burn belly fat pills is running good for burning belly fat keto life plus gummies reviews what supplements have worked for weight loss quora nanoslim keto gummies reviews do apple cider vinegar gummies help lose weight truth about cbd gummies agl watermelon thc gummies cbd daily serving gummy bears thc gummies to help sleep how many mg of cbd ointment for pain melissa etheridge cbd products cbd quit smoking gummies usa hilo gummies cbd