Filmy Pokaż wszystkie filmy

Nasza nowa publikacja „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce”

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej, a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku. Mowa jest o zwyczajach powszechnie znanych i praktykowanych niemalże we wszystkich miejscach Polski, jak i o tych wyjątkowych, związanych wyłącznie z jednym regionem lub miejscowością.

Autorka wyjaśnia genezę wielkanocnych praktyk i ich przemiany, wynikające m. in. z połączenia się sensów przedchrześcijańskich z chrześcijańskimi.

Zasadniczo tematem książki są tradycje związane z kulturą wsi, ale mowa jest także o świętowaniu w miasteczkach i miastach, w domach chłopskich, mieszczańskich i ziemiańskich, zarówno wśród katolików , jak i wyznawców prawosławia. „Wielkie Święto” powstało w oparciu o liczne źródła poświęcone temu tematowi: publikacje dawnych historyków i etnografów, współczesnych badaczy, wspomnienia, muzealne archiwalia. Książka jest bardzo bogato ilustrowana. Zawiera przede wszystkim ilustracje ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu – fotografie archiwalne i współczesne, zdjęcia obiektów, zarówno wielkanocnych rekwizytów, jak i dzieł ludowych artystów. Są w niej także skany rycin z dziewiętnastowiecznych czasopism i dawnych pocztówek. Znaczna część fotografii została udostępniona przez inne instytucje z całej Polski – muzea, instytuty i archiwa, a także osoby prywatne.

Projekt graficzny i skład opracowała Matylda Sutuła Yoyo Design. Publikację przygotowano na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Realiz. filmu Adam Zakrzewski

Książka „Wielkie Święto. O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” autorstwa Hanny M. Łopatyńskiej opisuje wielkanocne tradycje począwszy od Środy Popielcowej, a skończywszy na Wielkanocnym Wtorku. Mowa […]

random seeds in the mail male enhancement penis head enlargment infinity male enhancement pill reviews birth control shot loss sex drive first trimester loss of sex drive what is extend male enhancement all natural penis enlargement pills male enhancement pills vs viagra why viagra doesnt work tac dung cua thuoc vigrx will taking psybicilin mushroom in crease my sex drive hombron natural male enhancement penis enlargement subliminal results olive oil higher sex drive how high is your sex drive male tips on how to enlarge penis redirecting sex drive nicolas cage drive angry sex scene cbd products for sleep elderly donde venden keoni cbd gummies cbd gummies katie curic how long take cbd gummies to work cbd gummies with thc where to buy cbd and thc gummies for pain gummies cbd en gros can cbd gummies help with seizures charles stanley eagle hemp cbd gummies cbd 18 1 anxiety cbd gummy before work cbd oil work for pain prime cbd gummies 300mg para que sirve sugar free cbd gummy worms cbd or indica for anxiety sun state hemp gummies bears how many hemp bomb gummies should i take at once top topical cbd spray for pain cbd green leafz gummies cbd gummies help with anxiety cbd oil to treat anxiety hemp gummies 60 mg