Filmy Pokaż wszystkie filmy

Andrzejkowe know-how

W naszych filmowych opowieściach sięgamy do rezerwuaru tradycji wróżb andrzejkowych.

Przekazywane z pomocą szkół dziś już tylko zabawy – nawiązania do dawnych wróżb matrymonialnych zna każdy z nas. Skąd się wzięła ta tradycja, dlaczego wiąże się z postacią świętego i jak poważnie była dawniej traktowana opowiemy w najnowszym filmie. Emisja już 24 listopada, bo co prawda „na św. Andrzeja pannom z wróżby nadzieja”, ale to „na św. Katarzyny są pod poduszką dziewczyny!”.

condor cbd gummies for sex benefits of male enhancement can cucumber cure premature ejaculation diet to help erectile dysfunction animale male enhancement pill extenze plus dietary supplement male enhancement reviews does unitedhealth supplements cover viagra supplements for lowerinf sex drive can massage cure erectile dysfunction adam ruins supplements viagra hot yoga to lose weight how long should you stay on wegovy the holy grail diet pill mayo clinic weight loss pills triathlete diet to lose weight keto fit pills directions what do you mix with braggs vinegar to lose weight does wegovy make you jittery quit drinking alcohol lose weight increase calories to lose weight does wegovy help with inflammation alli weight loss pills vs hydroxycut dangers taking diet pills while breastfeeding orlistat diet pills reviews cbd gummies vs thc is 100mg cbd gummy strong revive cbd gummies for tinnitus cbd gummies roseville 20 mg cbd daily dosage benefits vitafusion cbd gummies review thc gummies storage a cure by design thc gummies golly cbd gummies reviews whats the numbet 180 on hemp gummies heel pain cbd vegan us cbd gummies can cbd gummies help with weight loss experience cbd gummies reviews gummies thc first time best cbd pain patches