Weekendy z przewodnikiem w Olenderskim Parku Etnograficznym

Event Date: 2 October 2020
This event repeats weekly until 30 October 2020.

W każdy weekend października Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce zwiedzić można z przewodnikiem. Zapraszamy w piątki, soboty i niedziele o godz. 11.00 i 14.00.

Wystarczy bilet wstępu, oprowadzanie w tych terminach jest bezpłatne. Limit: 20 osób, zgłoszenia: sklepik.ope@etnomuzeum.pl .
__
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to pierwszy w Polsce skansen poświęcony osadnictwu olenderskiemu. Na terenie Parku znajdują się 3 zagrody, składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarskich. Przeniesione zostały z terenu Doliny Dolnej Wisły i pochodzą z XVIII i XIX w. Obiekty te to najcenniejsze, zachowane do dnia dzisiejszego, przykłady architektury charakterystycznej dla osadników olenderskich.

taking viagra with male enhancement vitamins swiss army knife male enhancer penis enlargement products cbd products for sex extenze plus pills review extra strong male enhancer ssris to treat premature ejaculation blue male enhancement capsule rhino gummies male enhancement sexual wellness supplements usa can t lose weight at 40 did kevin james lose weight lose weight hot bath is it normal to lose muscle mass when losing weight wegovy vs victoza for weight loss fat burner plus pills are keto gummies safe and effective best way to lose birth control weight do fiber gummies help with weight loss over the counter diet pills safe for diabetics chitosan fat blocker pills did rihanna lose her baby weight keto pills optimal max gnc diet pills young teen how much did adele lose weight can a dietitian prescribe weight loss pills cbd products for menstrual cramps do thc gummies thin your blood thc gummies crystal keoni cbd gummies ingredients bringing cbd gummies on a plane how long before cbd gummies start to work cbd tablets for anxiety uk cbd vs other sleep aids cbd five gummies cbd water products rite aid cbd gummy bears biokinetic cbd cannabidiol gummies dosage wellness farms cbd gummies 750mg divinity labs cbd gummies where to buy