Bajeczny czwartek

Event Date: 23 July 2020
Event Time: 12.00
  • Bajeczny czwartek, 23 lipca, godz. 12.00

Na najbliższym „Bajecznym czwartku” wysłuchacie bajki naszych sąsiadów z południa. Dowiecie się kto zajął lisią norę i uparcie nie chciał z niej wyjść. Jak leśne zwierzęta próbowały poradzić sobie z tą trudną sytuacją, a także jaki z tego płynie morał. Wykonamy podobiznę bohatera, który znalazł skuteczny sposób na to, by lis mógł wrócić do swojej norki. Na koniec znajdziemy w skansenie właściwe lokum dla niechcianego w lesie gościa i zaśpiewamy o nim ludową piosenkę. Liczba miejsc ograniczona (bez zapisów). Bilet: 6 zł, czas trwania 1h.

health promotion services information male enhancement reviews health and wellness rhino male enhancement where to buy drugs and supplements does male enhancement pills really work sex and relationships testo male enhancement reviews List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews health promotion services information male enhancement reviews health and wellness rhino male enhancement where to buy drugs and supplements does male enhancement pills really work mens health penis enlargement review Health Benefits Of Sexual Intercourse best male enhancement drug to get hard fast Erectile Dysfunction: Causes , Symptoms & Prevention best natural ed pills List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews health promotion services information male enhancement reviews mens health penis enlargement review Erectile Dysfunction: Causes , Symptoms & Prevention best natural ed pills health promotion services information male enhancement reviews drugs and supplements does male enhancement pills really work sex and relationships testo male enhancement reviews Health Benefits Of Sexual Intercourse best male enhancement drug to get hard fast List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews