Etnonarracje – Wiosenne porządki

W kolejnym odcinku „Etnonarracji” porozmawiamy o sprzątaniu. Porządki to coś z czym mierzymy się na co dzień. Ale jak one wyglądały w XIX i na początku XX wieku? Aby odpowiedzieć na to pytanie zajrzymy do wiejskiej izby oraz do dworskiego salonu. Opowiemy jakich akcesoriów używały do sprzątania swoich chat gospodynie, a jakich służące pracujące w ziemiańskich siedzibach. Zdradzimy również kilka intrygujących przepisów na różne domowe specyfiki, których można użyć podczas wiosennych porządków.

W podcaście wykorzystane zostały cytaty z: L. Ćwierczakiewiczowa „Poradnik porządku i różnych wiadomości potrzebnych” (1898 r.), K. Nakawska „Dwór wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim przydatne i osobom w mieście mieszkającym” (1843 r.), M. Kacprzak, „Zdrowie w chacie wiejskiej” (1929 r.), „Organizacja Gospodarstwa Domowego” (nr 3, marzec 1928 r.).

Abstrakt. Podcast „Wiosenne porządki” to rozmowa Kamila Mataczyńskiego z Joanną Sójką, która wyjaśnia jak wyglądały kwestie związane ze sprzątaniem w wiejskich chatach i we dworach od połowy XIX wieku do l. 20-30 XX wieku. Te dwa środowiska zestawione zostały tu ze sobą na zasadzie kontrastu. We wstępie poruszono problem braku higieny na wsi oraz aspekty związane z dworską służbą zajmującą się sprzątaniem. W kolejnych częściach rozmowy omówione zostały zagadnienia dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania wody, czyszczenia podłóg i dywanów, mycia naczyń oraz prania i prasowania. Przedstawione zostały przykłady akcesoriów, narzędzi a także środków i specyfików wykorzystywanych podczas tych czynności. W dialog prowadzących wpleciono sondę przeprowadzoną wśród pracowników Muzeum na temat sprzątania oraz czytane przez lektorkę Magdalenę Kujawę fragmenty z poradników gospodarstwa domowego z XIX wieku oraz z książki napisanej przez lekarza wizytującego wiejskie chaty w l. 20 XX wieku.

best ayurvedic medicine to treat premature ejaculation how to use sertraline for premature ejaculation african fruit good for penis enlargement how does viagra prevent premature ejaculation effects of male enhancement drugs and chf gaia male libido side effects hey kids want some penis enlargement pills meme vigrx plus complaints is penis enlargement surgery a thing penis enlargement pakistan do pomegranates help you lose weight diet pills that make u feel full foods to lose weight but gain muscle how to lose a lot of weight without exercise is liposuction a good way to lose weight can thc help you lose weight prescription diet pills consumer reviews how to lose weight in face and stomach garcinia diet pills korea can you take diet pills with trulicity diet pill taking south africa by storm forskolin and keto pills fda recalls more blood pressure medication blood pressure pill orange blood pressure drugs with fewest side effects blood pressure medication removed from market lastrada blood pressure pill do sleeping pills raise blood pressure plus cbd balance gummies cbd oil for periods pain why do cbd gummies taste bad hemplitude hemp gummies review can doctors in pa presctibe cbd oil for pain how many cbd gummies will help back pain nature one cbd gummies reviews cbd living gummies 300mg best cbd cigarettes for pain cbd gummies and medication interaction cbd cbn gummies wyld nu spectra cbd gummies review