Etnonarracje – Wiosenne porządki

W kolejnym odcinku „Etnonarracji” porozmawiamy o sprzątaniu. Porządki to coś z czym mierzymy się na co dzień. Ale jak one wyglądały w XIX i na początku XX wieku? Aby odpowiedzieć na to pytanie zajrzymy do wiejskiej izby oraz do dworskiego salonu. Opowiemy jakich akcesoriów używały do sprzątania swoich chat gospodynie, a jakich służące pracujące w ziemiańskich siedzibach. Zdradzimy również kilka intrygujących przepisów na różne domowe specyfiki, których można użyć podczas wiosennych porządków.

W podcaście wykorzystane zostały cytaty z: L. Ćwierczakiewiczowa „Poradnik porządku i różnych wiadomości potrzebnych” (1898 r.), K. Nakawska „Dwór wiejski. Dzieło poświęcone gospodyniom polskim przydatne i osobom w mieście mieszkającym” (1843 r.), M. Kacprzak, „Zdrowie w chacie wiejskiej” (1929 r.), „Organizacja Gospodarstwa Domowego” (nr 3, marzec 1928 r.).

Abstrakt. Podcast „Wiosenne porządki” to rozmowa Kamila Mataczyńskiego z Joanną Sójką, która wyjaśnia jak wyglądały kwestie związane ze sprzątaniem w wiejskich chatach i we dworach od połowy XIX wieku do l. 20-30 XX wieku. Te dwa środowiska zestawione zostały tu ze sobą na zasadzie kontrastu. We wstępie poruszono problem braku higieny na wsi oraz aspekty związane z dworską służbą zajmującą się sprzątaniem. W kolejnych częściach rozmowy omówione zostały zagadnienia dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania wody, czyszczenia podłóg i dywanów, mycia naczyń oraz prania i prasowania. Przedstawione zostały przykłady akcesoriów, narzędzi a także środków i specyfików wykorzystywanych podczas tych czynności. W dialog prowadzących wpleciono sondę przeprowadzoną wśród pracowników Muzeum na temat sprzątania oraz czytane przez lektorkę Magdalenę Kujawę fragmenty z poradników gospodarstwa domowego z XIX wieku oraz z książki napisanej przez lekarza wizytującego wiejskie chaty w l. 20 XX wieku.

nature stimulant cbd gummies for ed my husband went to a male enhancement pills does l argniine supplement work for erectile dysfunction vitamins to cure erectile dysfunction viswiss male enhancement pills male sex enhancement oil do probiotics help erectile dysfunction jack rabbit male enhancement pills can sex pills give you anxiety max performer tablets where to buy CBD gummies for sex generic viagra levitra generic cialis pills viagra to treat premature ejaculation penis enlargement pills where to get tuem can an obgyn prescribe weight loss pills healthline weight loss supplements most approved weight loss pills keto acv gummies biogen reviews on weight loss 4 pills lifeline keto gummies shark tank genesis keto acv gummies stores svetia keto acv gummies reviews reviews of super slim keto gummies can acv gummies help lose weight obroma weight loss supplement new weight loss pill from france dr berg supplements for weight loss does apple cider vinegar gummies help with weight loss thc free gummies for pain google scholar cbd anxiety cbd causes palpitations and anxiety unabis cbd gummies tinnitus cbd gummies werking what is regen cbd gummies why is cbd so good at anxiety cbd arousal gummies cbd benefits for cancer hemp seed gummies 300mg uplift health brands report most cbd products do not have cbd in them cbd gummies legal to travel