Etnonarracje – Mistrz Limont (cz. 3) – Kształty i barwy

W trzeciej części podcastu „Mistrz Limont” skupiamy się na warsztacie i specyfice pracy garncarza, prezentujemy spektrum jego wyrobów, próbujemy też niemożliwego – opisania migocącej palety barw jego ceramiki.