Etnonarracje – Kolekcja ceramiki MET

Zapraszamy na kolejny odcinek „Etnonarracji”. Wystawa czasowa „Ceramika Jana Limonta” stała się okazją do tego, aby opowiedzieć więcej i szerzej o muzealnej kolekcji ceramiki. Dlaczego w muzeach etnograficznych gromadzi się ceramikę? Jakie były początki naszej kolekcji? Czy pokazuje ona jak wyglądały naczynia bogatej Kujawianki czy raczej jaką ceramikę wyrabiano w różnych ośrodkach garncarskich? Na te i inne pytania odpowiada etnografka Grażyna Szelągowska w rozmowie z etnolożką Olgą Kwiatkowską. W tym odcinku „Etnonarracji” rozmówczynie zabiorą też na krótki spacer po magazynach, w których przechowywana jest ceramika.

Abstrakt: Podcast „Kolekcja ceramiki MET” jest rozmową etnolożki Olgi Kwiatkowskiej z Działu Edukacji z etnografką Grażyną Szelągowską z Działu Gospodarki i Rzemiosł o liczących ponad 6000 obiektów zbiorach ceramiki w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Można się z niej dowiedzieć, co dokładnie kryje się pod terminem ceramika oraz dlaczego w muzeach etnograficznych gromadzi się wyroby garncarzy, ale także produkty fabryczne, takie jak kamionka, fajans i porcelana. Rozmówczynie omawiają początki kolekcji ceramiki naszego Muzeum, zmiany w koncepcji jej tworzenia, a także różne „ścieżki” pozyskiwania obiektów do zbiorów. Grażyna Szelągowska opowiada o tym do czego służyły naczynia, stanowiące główną część ceramicznej kolekcji, w jaki sposób użytkownicy je nabywali, jak o nie dbali i w jaki sposób przedłużali ich życie. Podczas spaceru rozmówczyń po magazynie, słuchacze mogą poczuć „ducha” tego miejsca, dowiadując się w jakich warunkach ceramika musi być przechowywana w Muzeum oraz jakie informacje znajdują się na karcie naukowej obiektów.

kaboom male enhancement retailer ares max male enhancement do cock rings help with premature ejaculation fuckedup pills 4 mens sex life the rock male enhancement pill reviews exercises that can cure premature ejaculation extenze male enhancement customer reviews one night sex boost pills sex pills for men ant essential oils that help erectile dysfunction rhino zen male enhancement where to buy dmp male enhancement high intensity belly fat burning workout how to burn belly fat and keep muscle people keto gummies reviews ketology keto gummy reviews keto acv gummies how many per day burning belly fat and building muscle ingredients in bioscience keto gummies best capsaicin supplements for weight loss reviews on prohealth keto acv gummies gnc supplement to burn belly fat true form keto gummy reviews what is the best weight loss supplements cinnamon burns belly fat belly fat burning workout fitness blender do sit ups burn belly fat keto no sugar gummies recipe drink 1 tbl before bed and burn belly fat benefits of apple cider vinegar gummy vitamins ban on use of CBD products humana military what does a CBD gummy bear do CBD oil deep sleep do CBD gummies work for smoking CBD gummies for aspergers washington state hemp production for CBD oil pain CBD thc patch does CBD gummies lower cholesterol kanha CBD watermelon gummies review gummy CBD fire wholesale