Etnonarracje – Kolekcja ceramiki MET

Zapraszamy na kolejny odcinek „Etnonarracji”. Wystawa czasowa „Ceramika Jana Limonta” stała się okazją do tego, aby opowiedzieć więcej i szerzej o muzealnej kolekcji ceramiki. Dlaczego w muzeach etnograficznych gromadzi się ceramikę? Jakie były początki naszej kolekcji? Czy pokazuje ona jak wyglądały naczynia bogatej Kujawianki czy raczej jaką ceramikę wyrabiano w różnych ośrodkach garncarskich? Na te i inne pytania odpowiada etnografka Grażyna Szelągowska w rozmowie z etnolożką Olgą Kwiatkowską. W tym odcinku „Etnonarracji” rozmówczynie zabiorą też na krótki spacer po magazynach, w których przechowywana jest ceramika.

Abstrakt: Podcast „Kolekcja ceramiki MET” jest rozmową etnolożki Olgi Kwiatkowskiej z Działu Edukacji z etnografką Grażyną Szelągowską z Działu Gospodarki i Rzemiosł o liczących ponad 6000 obiektów zbiorach ceramiki w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Można się z niej dowiedzieć, co dokładnie kryje się pod terminem ceramika oraz dlaczego w muzeach etnograficznych gromadzi się wyroby garncarzy, ale także produkty fabryczne, takie jak kamionka, fajans i porcelana. Rozmówczynie omawiają początki kolekcji ceramiki naszego Muzeum, zmiany w koncepcji jej tworzenia, a także różne „ścieżki” pozyskiwania obiektów do zbiorów. Grażyna Szelągowska opowiada o tym do czego służyły naczynia, stanowiące główną część ceramicznej kolekcji, w jaki sposób użytkownicy je nabywali, jak o nie dbali i w jaki sposób przedłużali ich życie. Podczas spaceru rozmówczyń po magazynie, słuchacze mogą poczuć „ducha” tego miejsca, dowiadując się w jakich warunkach ceramika musi być przechowywana w Muzeum oraz jakie informacje znajdują się na karcie naukowej obiektów.

how to get free ed pills best natural herbal male enhancement the best non prescription ed pills how to help increase your boyfriends sex drive male enhancement ball refill exercises to help erectile dysfunction stealth system for male enhancement reviews of mass 1 male enhancement pills salmon fish helps enlarge penis size ed pills for men reviews best premature ejaculation pills in pakistan far east xl male enhancement keto gummies featured on shark tank ree drummond truly keto gummies strongest over the counter diet pill best way for a lazy person to lose weight diet pills adipex side effects super keto boost pills mexico diet pills redotex lipo abs diet pills lose weight with hypothyroidism and pcos can eating pickles help you lose weight dance for lose weight do you lose weight when pregnant how much cbd for anxiety marijuana carters aromatherapy designs cbd pain cream cbd gummies in bowling green ohio best benefits of cbd oil for physical training everyday how much cbd oil will i take for joint pain upstate elevator cbd gummies review medical marijuana for pain management cbd for pain management natures only cbd gummies for pain cbd oil help to sleep what is cbd gummys cbd strip for sleep do hemp gummies help stop smoking when do you take cbd oil for sleep does cbd oil help with scoliosis pain different types of cbd products available how many cbd gummies do i eat