Etnonarracje – Kobieta w podróży

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zapraszamy na podcast „Kobieta w podróży”. To czwarta odsłona cyklu „Etnonarracje”, w którym antropologicznie komentujemy dawne i współczesne zjawiska społeczno-kulturowe. Tym razem bohaterkami naszej rozmowy będą cztery niezwykłe kobiety, które wbrew społecznym normom XIX i początku XX w.  udały się w daleką podróż. 8 marca opowiemy o tym, jak potoczyły się losy Alexandrine Tinnè, Elizabeth Niny Mazzuchelli, Marii Czaplickiej oraz Michaliny Isaakowej.

W nagraniu wykorzystano fragmenty książki Michaliny Isaakowej „Polka w puszczach Parany” (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/242176/edition/202183 ) oraz Marii Czaplickiej „Mój rok na Syberii” (Muzeum Etnograficzne w Toruniu, https://etnomuzeum.pl/produkt/moj-rok-na-syberii/ ). Czytają: Magdalena Kujawa i Katarzyna Sójka.

do premature ejaculation drugs work does penis enlargement surgery help taking mavyret and a male enhancer shop male enhancement products online can nitric oxide help your erectile dysfunction hard natural male enhancement libido max ingredients home remedies to fix erectile dysfunction male enhancement burnsville mn limited edition stick shift male enhancement reviews anti depression meds that help your sex drive how to calm down to help with premature ejaculation kurt eichenwald trump diet pills fat burners pill in arcata how to lose weight without losing your boobs shark tank keto diet pills snopes mr field clasica diet pills best exercise to lose weight over 40 enhanced keto diet pills reviews semaglutide for weight loss side effects do birth control sugar pills make you fat will apple cider vinegar pills help with weight loss keto ultra weight loss pills combined pill weight loss can you really lose weight with keto gummies how to lose weight in my neck and face wegovy side effects mood swings where to buy keto gummies in australia diet pills causes shrinkege how to suppress appetite without eating oprah acv keto gummies when you lose weight where does the extra skin go hash rosin thc gummy can i fly with thc gummies 2023 cannabis gummy candies new cbd added to products cbd sleep gummies ireland meridian cbd gummies can nurses use cbd gummies sour watermelon gummy platinum x cbd