„Św. Anna”, pocz. XX w., oleodruk, fot. archiwum MET

Return to article.